مصاحبه دانش آموزان ماه و مهر

عکس ماه و مهر

مصاحبه دانش آموزان ماه و مهر برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال

تبریک سال 1400 دانش آموزان ماه و مهر

تبریک سال نو

تبریک سال 1400 دانش آموزان ماه و مهر تبریک سال 1400 دانش آموزان ماه و مهر را امسال یکی از دانش آموزان به نام امیرحسام عباسی انجام داده است     دبستان  برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند […]

گزارشگر ماه و مهر

لوگو ماه و مهر 1

گزارشگر ماه و مهر گوش فرا دهید به نظر خانواده های پیش دبستان و دبستان ماه و مهر در مورد عملکرد مدرسه در طول سال تحصیلی گذشته این پیش دبستان و دبستان در منطقه 5 تهران قرار دارد. کافیست در اینستاگرام نام maahomehr5 را جستجو کنید.       دبستان  برای باز شدن فرم اینجا […]

رقابت پدر و پسری

لوگو ماه و مهر 1

رقابت پدر و پسری   دیگر وب سایت ما  برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال

پروتکل های بهداشتی در ماه و مهر

لوگو ماه و مهر 1

پروتکل های بهداشتی در ماه و مهر برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال

بازي کودک در کرونا

برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال

درس کودک

برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال

کودک و کرونا

برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال

مدرسه کودک

برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال

سلام دنیا!

به وردپرس خوش آمدید. این اولین نوشتهٔ شماست. این را ویرایش یا حذف کنید، سپس نوشتن را شروع نمایید! برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنیدفرم با موفقیت ارسال شدنام و نام خانوادگی*نام پدر*کدملی*شماره منزلشماره تلفن همراه*متقاضی چه پایه ای برای فرزند خود هستید؟*پیش دبستاناولدومسومچهارمپنجمششم ارسال