گزارشگر ماه و مهر - ماه و مهر

گزارشگر ماه و مهر

لوگو ماه و مهر 1

گزارشگر ماه و مهر

گوش فرا دهید به نظر خانواده های پیش دبستان و دبستان ماه و مهر در مورد عملکرد مدرسه در طول سال تحصیلی گذشته این پیش دبستان و دبستان در منطقه 5 تهران قرار دارد.

کافیست در اینستاگرام نام maahomehr5 را جستجو کنید.

عکس ویدیو

 

 

 

دبستان