به دبستان و عشق و یادگیری خوش آمدید
ما کتابخوانی را بهترین تفریح فرزند شما می دانیم
در ماه و مهر به دنیا آزادانه فکر کن
در ماه و مهر همه با هم هستیم
در ماه و مهر کارهای عملی انجام می دهیم
قبل
بعدی

پیش دبستان و دبستان ماه و مهر

فرزندمرا عشق بیاموز و دیگر هیچ

جدیدترین های ماه و مهر

با ماه و مهر آشنا شوید

لوگو ماه و مهر 1

دکتر هوشنگ میرشفیعی

موسس دبستان

لوگو ماه و مهر 1

دکتر علی ندیری

موسس دبستان

لوگو ماه و مهر 1

دکتر مصطفی عرب

موسس دبستان

دکتر مریم روزبهانی

مدیریت دبستان

کادر اجرایی دبستان

معصومه صادقی

معاون آموزشی

لوگو ماه و مهر 1

ریحانه میرشفیعی

معاون اجرایی

گلناز حاج محمدی

معاون فناوری اطلاعات

لوگو ماه و مهر 1

بهرام فرهادی

خدمات

آموزگاران دبستان

حمیدیه سلیمانیه

آموزگار زبان

طیبه بادامی

آموزگار هنر

ریحانه قانعی

مشاور تغذیه

زهرا آسوده

مشاور روانشناس

آموزگاران پایه های دبستان

مریم قویدل

آموزگار پیش دبستان

فائزه مرتضایی

آموزگار پایه اول

زیبا خلفیان

آموزگار پایه دوم

حدیث کمالی

آموزگار پایه سوم

طیبه محمدی

آموزگار پایه چهارم

فرح شمسی پور

آموزگار پایه پنجم

برای باز شدن فرم اینجا کلیک کنید